Česko a nájemní bydlení

9. 8. 2023

Ve výběru nájemního bydlení v naší zemi panuje mezi muži a ženami relativní shoda. Zejména si nejčastěji pronajímají byty, shodně je volí 89 % mužů i žen. Zřetelně menší je zájem české populace o pronájem rodinného domu. Ten volí jen 10 % mužů a každá sedmá žena.

https://www.remspace.cz/clanek/cesko-a-najemni-bydleni/