Nezávislá akreditovaná certifikace realitních makléřů dává nejvyšší uznávaný způsob doložení kvalifikace.

Realitní makléř s akreditovaným certifikátem vydaným ve smyslu ISO/IEC 17024 má prokazatelnou kvalifikaci a v rámci České republiky neexistuje vyšší všeobecně uznávaný způsob doložení kvalifikace.

Obecně je certifikace proces, jehož cílem je prokázání odborné způsobilosti.

Prvním typem certifikátů jsou osvědčení vydaná na základě absolvování kurzu, Tento typ certifikátu je velmi důležitým označením makléře, který úspěšně prošel vzděláním. Certifikáty nebo osvědčení vydané na základě testového ověření znalostí nám slouží jako doklad o dostatečném pochopení obsahu vyučovaných předmětů a schopnosti znalosti interpretovat.

V praxi se začal používat pojem „ISO certifikát“. Důvodem označení je využití akreditovaných postupů splňujících požadavky mezinárodní normy ISO/IEC 17024.

Jak certifikace probíhá?

Jedná se o proces, kdy nestranný, k tomuto účelu kvalifikovaný orgán ověřuje znalosti a dovednosti. Poskytovatelem může být výhradně akreditovaný certifikační orgán: http://www.cia.cz/akreditace/certifikacni-organy/. Principem nezávislosti je, že certifikaci nesmí provádět subjekt, který prováděl vzdělávání. V tomto konkrétním případě je třetí stranou Česká společnost pro jakost, z.s. (www.csq.cz).

Postup akreditované certifikace začíná prověřením vstupní kvalifikace: požadavky na rozsah absolvovaného vzdělání a doložitelnou praxi v oboru.

Dalším krokem je zkouška před komisí, složená z písemné části, ústní části a obhajoba případové studie. Certifikační orgány předem sdělují rozsah požadavků, případně zveřejňují plná znění zkušebních otázek nebo témat. Úspěšný absolvent zkoušky obdrží certifikát na 3 roky, v dalším cyklu pak na 5 let. Během platnosti certifikátu musí vykonávat praxi a průběžně se vzdělávat, obojí certifikačnímu orgánu v rámci dozoru dokládá. Po skončení platnosti vykonává recertifikační zkoušku.

Akreditovaná certifikace je možná jen v návaznosti na již vykonávanou praxi, nikoli pro nováčky v oboru.

Hodnotou pro realitní kancelář i pro jednotlivce je možnost konkrétního realitního makléře prokázat se nezávislým osobním certifikátem.

Certifikace ISO tak poskytuje nejvyšší možnou záruku kvality nabízeného servisu.