Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa České republiky umožní v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e mailu.

Poplatník, přihlášený k zasílání údajů pro placení daně e mailem, obdrží každoročně před splatností první splátky daně jednu e-mailovou zprávu na jím určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro placení ve formátu pdf.

Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů e mailem, nebude zaslána složenka.

Protože tato služba nahrazuje složenku, není určena pro poplatníky, kteří mají zřízenu službu prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které mají zřízenu datovou schránku, neboť ani v současné době se těmto poplatníkům složenka nezasílá.

Pro přihlášení k této službě je nutné využít tiskopis „žadost“ a tuto Žádost podát místně příslušnému finančnímu úřadu. Pokud je poplatníkem daně u více finančních úřadů, musí podat vyplněnou Žádost na každý finanční úřad zvlášť.

Pro zaslání údajů e-mailem na dané zdaňovací období musí být Žádost poplatníkem podána správci daně nejpozději 15. března zdaňovacího období. Bude-li Žádost podána později, správce daně tuto službu poplatníkovi poskytne až od dalšího zdaňovacího období.

Údaje pro placení daně budou zasílány poplatníkovi daně automatizovaně jedním e-mailem pravidelně každý rok do doby, než poplatník

  • přestane být poplatníkem daně,

  • si zřídí službu úhrady daně prostřednictvím SIPO,

  • právnická osoba se stane držitelem datové schránky,

  • požádá o ukončení zasílání údajů pro placení daně e-mailem,

  • přihlášený ke službě zasílání údajů pro placení daně e-mailem zemře.

 

Žádost ve věci zasílání údajů e-mailem