Úroková sazba úvěrů

Na konci roku 2022 činil celkový dluh z úvěrů na bydlení 1,67 bilionu korun. O rok dříve to bylo 1,60 bilionu Kč. Nárůst dluhu na úvěrech na bydlení v předchozím roce 2022 činil pouze 70 miliard Kč, což je více než 2x méně než v roce 2021. Celkový dluh obyvatelstva v porovnání s celkovou disponibilní hotovostí je zhruba na polovině. Tento poměr je zhruba stejný již nejméně posledních 15 let.

Objem úvěrů na bydlení sice v posledním čtvrtletí roku 2022 dosáhl 13 až 15 miliard korun měsíčně, z toho však pouze 5 až 6 miliard korun tvoří čistě nové úvěry. Pro srovnání, v letech 2008 a 2012 se objem úvěrů pohyboval mezi 7 a 10 miliardami Kč měsíčně.

Na konci roku 2022 činila úroková sazba úvěrů na bydlení v průměru 4,88 %, u čistě nových úvěrů pak 6,08 %. Efektivní úroková sazba celkového dluhu vzrostla na konci roku 2022 na 2,71 %. Nejnižší efektivní úroková sazba byla 2,40 % ve třetím čtvrtletí roku 2021.

Přejít nahoru