Uvažujete o prodeji nemovitosti

a rádi byste věděli, jaká je její tržní hodnota?

Zjistěte hodnotu nemovitosti. 

On-line kalkulačka. Odhady jsou poměrně přesné.

Ale buďte opatrní. Ceny jsou z katastrálních transakcí, což znamená, že jsou již několik měsíců staré. V závislosti na aktuálním vývoji cen mohou být vyšší. Pro podrobnější analýzu mě prosím kontaktujte a prověříme aktuální realizaci.


Oceňování nemovitostí

Jak stanovit skutečno prodejní cenou nemovitostí?

Kdo může oceňovat nemovitosti?

 1. Znalci jmenováni soudem (pro potřeby soudů a dalších státních úřadů)

 2. Odhadci, živnost vázaná (VŠ + 4 semestrální specializační studium)

 3. Realitní makléři – jak nastavit kupní cenu?

Poznámka: Podnikatelská činnost, i když je nabízena zdarma, ale slouží k výdělečné činnosti,  je bez platného živnostenského oprávnění považována dle živnostenského zákona jako neoprávněné podnikání a je proto nezákonná.

Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku

Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku ke dni ocenění. Zvažují se všechny okolnosti, které mají na cenu vliv. 

Určí se ze sjednaných cen porovnáním.

Tržní hodnota je odhadovaná částka

Tržní hodnotou se rozumí odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli v tísni. 

Při oceňování nemovitosti na tržní hodnotu může odhadce použít různé metody.

 • Nákladový způsob

 • Výnosový způsob

 • Porovnávací způsob

 • Reziduální metoda 

 • Výnosová metoda

 • a další 

Porovnávací způsob

porovnávací hodnota = cena podobné nemovitosti dosažené na volném trhu se zohledněním odlišností a časového posunu

 • srovnatelnost (velikost, kvalita, užitek)

 • aktuálnost

 • dostatečný počet realizovaných obchodů,

 • stejné podmínky (účastníci, segment trhu, lokalita)

 • Přepočet na: Kč/m2 podlahové plochy, užitné plochy, pronajímatelné plochy

Reziduální metoda

stanovení hodnoty celého projektu po jeho realizaci a následném odečtení všech očekávaných nákladů

 • stanovení hodnoty projektu

 • Cenové ukazatele ve stavebnictví nebo 

 • Cenová soustava  

Zároveň disponujem vlastními cenovými mapami o nemovitostech, které prodali makléři RE/MAX, a to včetně informací o technických stavech a parametrech nemovitostí, doby prodeje atd.

Získejte tržní odhad vaší nemovitosti.