Ceny pronájmů bytů v Praze

Podle realizace pronájmů bytů se v Praze zastavil pokles pronájmů ke konci II. čtvrtletí 2021. Od té doby je narůst nájmů konzistentní s výjimkou přelomu roku 2021 a 2022 kdy se nájmy na chvíli pozastavili.

V Praze zůstává průměrné nájemné za byt stabilní na hodnotě 20 000 Kč měsíčně bez nákladů na energie a služby. Tento průměr nebyl překročen už rok a půl. Aktuálně se tedy pohybujeme na podobné úrovni.

Aktuálně překonaly ceny pronájmů bytů v Praze nejvyšší historické ceny z přelomu roků 2019 a 2020 (tehdy byly těsně pod 300 Kč za metr čtvereční za měsíc nájmu).

Teď se pronájmy v Praze pohybují na úrovni 380 Kč za metr čtvereční podlahové plochy za měsíc.

Ceny pronájmů bytů na venkově konstantě rostou.

Mimo Prahu je růst cen nájmů konzistentní, a tomu tak bylo i v době největší pandemie. V meziročním srovnání dosahuje růst nájmů za rok mezi 10 % až 11 %. Nájmy už po dobu deseti let rostou o 5 a více procent.

Aktuálně je průměrný pronájem mimo Prahu a Brno ve výši 218 Kč za metr čtvereční podlahové plochy za měsíc. Což znamená u bytu s plochu 60 m2 v průměru cca. 13 000 Kč měsíčně.

Začátkem roku došlo také k nevýraznému poklesu cen na 212 Kč za m2 a měsíc, což je téměř stejně jako před rokem.

V důsledku zpřísňujících se podmínek pro hypotéční úvěry, zvyšujících se úrokových sazeb a rostoucích cen bytů dochází ke zvýšené poptávce po nájmu bytu jako alternativy místo koupě bytu.

K navýšení nájmů výrazně přispěje i poptávka po bydlení díky válce na Ukrajině. 

V meziročním srovnání jsou ceny nájmů v Praze vyšší přibližně o 15 %. Kromě Prahy a Brna ceny rostly neznatelně.

Index nájemného a dostupnosti bydlení

Analýza vztahu mezi výší nájemného a výší platu může být užitečná pro posouzení dostupnosti bydlení a možností obyvatelstva platit nájemné.

Jedením ze způsobů je porovnání výše průměrného nájemného a průměrného platu. Pokud je průměrné nájemné vysoké v porovnání s průměrným platem, může to znamenat, že mnoho lidí si nemůže dovolit platit nájemné a bude muset hledat levnější alternativy, jako je například sdílení bytu s dalšími lidmi, hledání bydlení v méně atraktivních lokalitách nebo hledání jiného typu bydlení.

Důležitým faktorem je také inflace. Pokud se výše nájemného zvyšuje rychleji než mzdy a platy, může to znamenat, že stále více lidí si nemůže dovolit nájemné platit.

Průměrný index nájemného v ČR byl nejvyšší v roce 2019, kdy bylo za průměrný nájem bytu o velikosti 60 m2 nutné zaplatit 39,07 % průměrné hrubé mzdy v ČR. Na konci roku 2022 byl index o něco nižší, a to 38,84 %. V letošním roce se vzhledem k poklesu nájemného a růstu mezd očekává ještě nižší index nájemného. Nejnižší index za posledních 15 let byl v roce 2013 na úrovni 34 % a v roce 2021, kdy klesl na 35 %.

Růst mezd má velký vliv na výši nájemného. Pokud mzdy rostou, má to dopad na nájemné a naopak. To je vidět z grafu. V roce 2022 se tento trend trochu změnil, když se na růstu nájemného projevily vysoké úrokové sazby hypoték, a proto i přes zatím stále stabilní růst mezd nájemné vzrostlo. Srovnání je provedeno na základě dvanáctiměsíčního průměru nájemného a mezd.

Podobné příspěvky

Přejít nahoru