Co všechno musí platit nájemník?

Nájemce provádí a platí běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.

(Občanský zákoník a nařízení č. 308/2015 Sb.)

Běžná údržba bytu

Běžnou údržbou se rozumí „udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení, které se provádí obvykle při delším užívání“. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně krytin, obkladů stěn a čištění zanesených vodovodních odpadů až ke svislým rozvodům.

Drobné opravy bytu

 • opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
 • opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu
 • opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídících jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu
 • výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt
 • opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku
 • opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty
 • opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní; u zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu včetně kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva včetně kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení
 • výměny drobných součástí předmětů uvedených v předchozím odstavci

Další povinnosti nájemce

 • zajišťovat a platit pravidelné prohlídky a čištění vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, umyvadel, van, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek nebo vestavěných skříní
 • zajišťovat prohlídky a čištění bytových kotlů nebo kamen (sem ale nepatří opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení, ty hradí majitel)
 • zajišťovat výměnu žárovek, stejně jako třeba opravy či výměny vypínačů, zásuvek, zvonků, ale třeba i prahů, lišt nebo jednotlivých částí dveří a oken včetně kování a klik
 • opravy všech výše uvedených zařízení, u nichž odpovídá za prohlídky a údržbu, tedy například sprch nebo sporáků
 • opravy a certifikace bytových měřidel, podle nichž se v domě počítají náklady na vytápění nebo spotřebu vody
 • kontrola termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje nebo kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením

Kromě konkrétně vyjmenovaných činností se do drobných oprav počítají i další, pokud náklad na jednu opravu nepřesáhne 1 000 Kč.

Limit nákladu: Součet nákladů za drobné opravy nesmí přesáhnout částku 100 Kč na m2 podlahové plochy bytu za kalendářní rok.

Není vyloučeno, aby si pronajímatel (majitel) a nájemce (nájemník) sjednali menší rozsah těchto povinností, než stanoví nařízení vlády, případně aby se dohodli, že se nájemce nebude na údržbě a drobných opravách podílet vůbec. Nelze si však dohodnout větší rozsah povinností.

Do plochy se kromě samotného bytu počítají i další prostory, které nájemce užívá výhradně (přičemž plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a plocha balkonů, lodžií a teras se započítá pouze jednou polovinou).