Kdy není PENB povinný?

V zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je několik výjimek týkajících se povinnosti mít PENB (energetický štítek) při prodeji a pronájmu nemovitosti. 1.) u budovy, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947 PENB nemusí [...]

Průkaz energetické náročnosti – PENB v případě pronájmu.

PENB - Průkaz energetické náročnosti Podle § 7a odst. 3. zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, musí i vlastník jednotky od 1.1.2016 při pronájmu jednotky předkládat PENB nájemci a to nejpozději při uzavření nájemní smlouvy a zároveň musí předat grafickou část PENB nebo ověřenou kopii [...]

Přejít nahoru