Služby pro kupujícího

Nákup nemovitosti je rozhodnutí, které neděláme v životě často.

Chcem, abystě věděli dopředu, co Vás čeká.

Koupě nemovitosti je náročný proces, který vyžaduje poměrně složité právní operace. Je zapotřebí podepsat několik smluvních dokumentů a vyřídit řadu úředních listin. Spoluprací s profesionálním realitním makléřem můžete celý proces značně urychlit a ušetřit si velké množství starostí i nervů.

Analýza potřeb

Než začnete vyhledávat, věnujte čas zpřesnění svých potřeb. Sedněte si v klidu se všemi členy vaší rodiny, pro které hledáte nové bydlení, a promluvte si o svých přáních a potřebách.

Zajištění kvalitních služeb 

Pro  klienty zajišťujem na základě smlouvy za účelem koupě nemovitosti plnohodnotné služby. Důležité je se potkat na osobní schůzce, poznat Váše potřeby a představy o tom co má bydlení splňovat. Zjistím i možnosti financování přes hypotéčního makléře. Tato schůzka nastíní předem v jaké cenové relaci nemovitost mám hledat.

Vyhledání nemovitosti dle požadavků

Moje každodenní činností je vyhledávaní nemovitostí, porovnání cen, zpracování různých cenových analýz, a proto mám přehled o nemovitostích ktere se nabízí. Tyto informace můžou být zásadní při doporučovaní ceny.

Jak odhadnout skutečnou cenou nemovitosti

  • Nabídka nás odpoutá od našeho původního záměru?

210 let př.n.l. čínský velitel Xiang Yu vedl své vojenské jednotky přes řeku Yangtze, aby zaútočil na armádu dynastie Qin. Po nočním odpočinku na břehu řeky, vojáci ráno zděšeně zjistili, že jejich lodě hoří. Při hašení lodí zjistili, že je zapálil sám jejich vůdce Xiang Yu. Velitel jim vysvětlil, že bez lodí nemají jinou možnost než jít bojovat a bitvu vyhrát nebo zemřít. Svým činem se velitel Xiang Yu příliš dobře nezapsal do historie, ale zapříčinil, že jeho armáda vyhrála 9 bitev za sebou a rozdrtila dynastii Qin. Čin je zajímavý proto, že se jedná o antitezi obvyklého lidského chování. Zpravidla si ponecháváme zadní vrátka. Kupujeme si dům s více pokoji, vybavení na zahradu, bazén, atd., ale jen pro případ, že bychom tyto věci mohli v budoucnu potřebovat. Asi si to neuvědomujeme, ale při každém takovémto rozhodnutí se něčemu jinému odříkáme. Na základě takovéhoto rozhodnutí jsme ochotni přeplatit hodnotu nemovitosti.

  • Stanovení ceny poptávkou a nabídkou

Důležitým faktorem na trhu s nemovitostmi je působení nabídky a poptávky. Pokudv dané lokalitě nabídka převyšuje poptávku, ceny nemovitostí klesnou. Pokud bude v dané lokalitě větší poptávané množství nemovitostí, ceny budou růst.

  • Iracionální hodnocení nemovitostí

Na základě výzkumů z poslední doby je prokázáno, že jak při nákupu tak i při prodeji je rozhodování jedince mnohem více ovlivňováno emocemi, intuicí a dalšími, pro klasické ekonomické teorie, irelevantními vlivy. Bylo by skvělé, kdybychom dokázali přesně změřit, jak si užíváme například náš nový dům. To by nám pomohlo se lépe rozhodnout, zda si danou nemovitost koupit. Bohužel v životě to tak nebývá. Lepšího výsledku dosáhneme, když zkusíme vnímat své transakce očima nezúčastněného člověka.

Jednání o ceně

Výhodou proč mít zastupujícího makléře, který bude jednat o ceně je, že makléř do obchodu nevnáší emoce jako kupující. Pod vlivem emocí jsme schopni odsouhlasit cenu, kterou by za jiných okolností nenabídli. Po realizaci prohlídky se vyhodnotí stav nemovitosti, plusy a mínusy nemovitosti, náklady na provoz, případný ekonomický dopad na klienta v případě nevhodné koupě. Na základě analýzy doporučím proč nemovitost koupit a proč nekoupit s jasným odůvodněním. Samozřejmě poslední slovo má klient, kterému moje doporučení jen podpoři jeho rozhodnutí. Pokud jsme ve  shodě, začnem jednat za klienta.

Zajištění koupě nemovitosti

Když je dohodnutá cena je možne přistoupit k podpisu Rezervační smlouvy. Rezervační smlouva zajisti tak kupujícímu jak prodávajícímu jistotu, že během dalšího jednání a vývoji obchodního případu nedojde k nějakým nedorozuměním. Kontrola rezervační smlouvy a doplnění důležitých údajů je tedy standardem. Za kupujícího zkontroluje další důležité dokumenty jako List vlastnictví, případné omezení vlastnického práva, nabývací titul prodávajícího, evidenční list, přesné měsíční platby, vyžádání potvrzení o bezdlužnosti atd.

Financování nemovitosti

V případě, že nemovitosti financujete prostřednictvím hypotéky, případně bankovním úvěrem, bude vaše banka požadovat zřízení zástavního práva na nemovitost ve svůj prospěch. Zástavní právo obvykle zřizuje majitel nemovitosti a vzniká zápisem do Katastru nemovitostí.

Může Vám zajistit i financování nemovitosti. Pokud si vyberete družstevní byt, je možné čerpat financování obvykle pouze do výše 400.000,– Kč bez ručitele či ručením jinou nemovitostí do výše požadovaného úvěru za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu.

Kupní smlouva

Smlouva o převodu nemovitosí / Smlouva o převodu členských práv. Na základě těchto smluv přechází vlastnictví nemovitosti z prodávajících na kupujícího. K přechodu vlastnického práva dochází zápisem do Katastru nemovitostí, převod družstevního podílu nastává okamžikem doručení dohody o převodu orgánu bytového družstva. Jako kupujícího Vás bude zastupovat (podle potřeby) spolupracující advokátní kancelář. Přidělený advokát zajistí kontrolu smlouv.

Předání nemovitosti

Budu s Vámí až do předání nemovitosti. Standardem služeb je asistence u předání nemovitosti, příprava předávacího protokolu a převod médií u dodavatelu.

Daň z nemovitých věcí

Součast služeb je i připrava Daňového přiznání k Dani z nemovitých věcí. Daňového přiznání je nutné předložit daňovému úřadu do konce ledna.

Pokud se chcete poradit o případné koupě nemovitosti, neváhejte se na mně obrátit.