Mapa cestovních rizik 2019

Mapa ukazuje úroveň bezpečnostního rizika v zemi,  na základě aktuálních hrozeb, které návštěvníkům hrozí. Řadí se tam politické násilí (včetně terorismu, povstání, politicky motivované nepokoje a války), sociální nepokoje (včetně sektářského, komunitní a etnického násilí) a násilná a drobná kriminalita. Zohledňují se také faktory, jako je robustnost dopravní infrastruktury, stav průmyslových vztahů, kvalita bezpečnostních a záchraných složek a náchylnost země k přírodním katastrofám.


Jen velmi málo zemímse podaří začlenit do skupiny „riziko nevýznamné“; v Evropě jsou do této kategorie zařazeny pouze Lucembursko, Dánsko, Slovinsko, Švýcarsko, Norsko, Finsko, Island a Grónsko.

Většina evropských zemí je začleněna do skupiny   „riziko nízké“, včetně České republiky, stejně jako Kanada, Jordánsko, Omán, Katar, SAE, Kuvajt či  Gruzie. USA, Austrálie a Nový Zéland jsou také zařazeny do skupiny zemí s nízkým rizikem.

Země s nejnižším rizikem:

  • Lucembursko
  • Švýcarsko
  • Slovinsko
  • Norsko
  • Dánsko
  • Finsko
  • Grónsko
  • Seychely
  • Kapverdy