Dne 26. 9. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 386/2020 Sb., kterým byla zrušena daň z nabytí nemovitých věcí.

Výše uvedený zákon upravuje následující věci:

 1. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí:
 • daňová povinnost zaniká u všech převodů vlastnického práva k nemovitým věcem v budoucnosti,
 • daňová povinnost zaniká u všech převodů vlastnického práva k nemovitým věcem v minulosti, pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplynula v termínu od 31. 3. 2020 ( pokud došlo k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 1. prosince 2019 nebo později),
 • v žádném případě není nutné podávat daňové přiznání k dani z nabytí ani daň platit,
 • v případě, že byla daň již zaplacena, zákon nestanovuje žádný specifický postup, jak žádat o vrácení daně. Je potřeba postupovat dle obecných zásad daňového řádu.  Připravil jsem pro Vás vzor žádosti o vrácení již zaplacené daně z nabytí, kterou Vám zašlu na požádaní.
 1. Prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí:
 • od daně z příjmů bude osvobozen příjem z prodeje nemovitých věcí:
  • přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 10 let,
  • nepřesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 10 let a použije-li poplatník získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby,
  • rozhodující je datum podání návrhu na vklad do KN. Prodloužený časový test 10 let platí pro podání po 31. 12. 2020.
 1. Snížení horního limitu výše úroků z hypoték, o které je možné snížit základ daně z příjmů:
 • částka se snižuje z 300 tis. na 150 tis. Kč,
 • platí pro hypotéky sjednané po 1. 1. 2021.

Žádosti o vrácení již zaplacené daně z nabytí