Ceny bytů se vracejí na úroveň roku 2019

 

Realizované ceny nemovitostí prudce klesají.

V celé České republice bylo někdy na přelomu března a dubna dosaženo stropu cen bytů, který činil v průměru 79 tisíc Kč za m2. Od té doby ceny prudce klesají a ve 4. čtvrtletí činila průměrná cena 64 tisíc Kč za m2. To znamená pokles o 19 %.

I v užším centru Prahy začaly ceny ve 3. a 4. čtvrtletí klesat vysokým tempem. Nejvyšší mediánová cena za m2 ve 2. čtvrtletí činila 144 tisíc Kč za m2. Ve 4. čtvrtletí již mediánová cena činila 128 tis. Za půl roku tak došlo k poklesu o 11 %. To se týká cihlových domů ve čtvrtích Podolí, Smíchova, Dejvic, Holešovic, Karlína, Žižkova, Vinohrad, Nového Města, Vyšehradu a další.

Poklesy cen v jednotlivých regionech jsou velmi podobné. Malé odchylky jsou pouze v okolí Prahy a Brna-venkova. Může se jednat pouze o statistickou chybu způsobenou menším vzorkem realizací. V Praze klesly ceny ve 4. čtvrtletí oproti 2. čtvrtletí v průměru o 13 % a v Brně o 16 %.

Podíváme-li se blíže na měsíční údaje v Praze, zjistíme, že ceny od března do června letošního roku vytrvale klesají. V únoru bylo dosaženo nejvyšší průměrné prodejní ceny 127 tisíc Kč za m2, zatímco v prosinci byly uzavřeny prodeje v průměru za 97 tisíc Kč za m2, což představuje pokles o 23 %.

Dalo by se dokonce říci, že ceny v březnu a dubnu klesly a poté mírně vzrostly. Je velmi zajímavé, že podobný jev se v březnu a dubnu objevuje i v jiných regionech České republiky.

Vrcholu průměrných cen v celé ČR bylo dosaženo v červnu, a to 82 tisíc Kč za m2. V prosinci tento průměr klesl na 61 tisíc Kč za m2. To představuje pokles průměrných cen o 26 %.

Celkově mohu říci, že ceny v prosinci letošního roku jsou podobné jako v lednu 2021. Na základě toho usuzuji, že v roce 2023 můžeme očekávat podobné ceny nemovitostí jako v roce 2020, ne-li nižší.

Při pohledu na ostatní segmenty rezidenčních nemovitostí lze pozorovat podobný trend, kdy ceny nemovitostí klesají o něco pomaleji.

Moji prognózu vývoje cen nemovitostí si můžete přečíst v článku z 3. listopadu 2022:

https://www.toplak.cz/prognoza-vyvoje-cen-bytu/

Zde je graf s prognózou:

Tato prognóza se již naplňuje a obávám se, že v rychlosti poklesu cen bude dokonce překonána. Očekával jsem, že dnešní průměrná cena bytů v Praze, stejně jako v celé ČR, nastane až v roce 2024. Nic nenasvědčuje tomu, že by se to mohlo změnit.