Růst nájemného se zastavil

27 února, 2023|Kategorie: Byty, Ceny, Pronájem, Vývoj cen|

Růst nájemného se zastavil.

Vývoj cen nájmů v Praze a v celé ČR je stále velmi sledovaným tématem. V poslední době došlo ke změně trendu. Pokud se podíváme na data za poslední kvartál roku 2022, zjistíme, že ceny nájmů i nadále rostly. Nájem za metr čtvereční v Praze se vyšplhal na částku 358 Kč/m2 a měsíc. Avšak první kvartál roku 2023 přinesl změnu a ceny nájmů se začaly snižovat.

V současnosti klesla cena za metr čtvereční v Praze pod 350 Kč. Nejvyšší ceny v Praze bylo dosaženo v září a prosinci loňského roku, a to v průměru až 367 Kč za m2.

 Ceny nájmů mimo Prahu, Brno a okolí rostly mírněji, ale neustále. Začátkem roku došlo také k nevýraznému poklesu cen na 212 Kč za m2 a měsíc, což je téměř stejně jako před rokem.

V meziročním srovnání jsou ceny nájmů v Praze vyšší přibližně o 15 %. Kromě Prahy a Brna ceny rostly neznatelně.

Je zajímavé sledovat, co bude mít vliv na cenu nájmů v blízké budoucnosti.

Jedním z faktorů, který bude i nadále působit na ceny nájmů, je nedostupnost hypotečních úvěrů. Mnoho lidí se tak musí spoléhat na pronájem. Pokud nebudou moci získat hypotéku, budou nuceni si byt pronajmout, a to může způsobit další růst cen nájmů.

Dalším faktorem je pokles kupní síly obyvatel. Pokud budou mít lidé méně peněz, budou hledat levnější bydlení a tím pádem si budou více budou pronajímat byty. To také může způsobit další růst cen nájmů.

V neposlední řadě bychom měli zmínit, že vývoj cen nájmů se v jednotlivých regionech liší. Pokud se zaměřím na Prahu, tak je zde velký tlak na bydlení a ceny nájmů jsou výrazně vyšší než v jiných částech ČR.

Z výše uvedeného lze tedy vyvodit, že cena nájmů v Praze i v celé ČR je stále vysoká. Pokud se nezmění faktory, které na ceny nájmů působí, můžeme očekávat, že ceny nájmů budou i nadále vysoké. Zde je několik příkladů:

  • Pokles poptávky po pronájmu bytů – pokud by došlo ke změně trendů a lidé by začali preferovat vlastní bydlení, mohlo by dojít ke snížení poptávky po pronájmu bytů. To by mohlo vést ke snížení cen nájmů.
  • Zvýšení nabídky bytů k pronájmu – pokud by se na trhu objevilo více bytů k pronájmu, mohlo by dojít ke zvýšení nabídky a tím pádem ke snížení cen nájmů.
  • Regulace trhu s nájmy. V poslední době jde o politickou myšlenku. Pokud by stát zavedl regulaci trhu s nájmy a stanovil by horní hranici cen nájmů, mohlo by dojít ke snížení cen nájmů na tuto hranici. Vztah mezi regulací trhu s nájmy a poklesem nabídky je komplikovaný a nelze jednoznačně říci, jak by se trh s nájmy vyvíjel v případě zavedení regulace. Regulace může snížit motivaci vlastníků bytů k pronájmu, což by mohlo vést ke snížení nabídky a tím pádem k nárůstu cen nájmů. Vzhledem k tomu, že je méně, než pětina bytů pronajímána, a vzhledem k administrativním obtížím s tím spojeným to je nepravděpodobné. V konečném důsledku by to bylo dražší než podpora nové výstavby a sociálního bydlení.

Je třeba zdůraznit, že ceny nájmů jsou ovlivňovány mnoha faktory a změna jednoho z nich nemusí nutně vést k okamžitému snížení cen nájmů.

Zde vidíme dlouhodobý vývoj cen nájmů bytů:

Index nájemného a dostupnosti bydlení

Analýza vztahu mezi výší nájemného a výší platu může být užitečná pro posouzení dostupnosti bydlení a možností obyvatelstva platit nájemné.

Jedením ze způsobů je porovnání výše průměrného nájemného a průměrného platu. Pokud je průměrné nájemné vysoké v porovnání s průměrným platem, může to znamenat, že mnoho lidí si nemůže dovolit platit nájemné a bude muset hledat levnější alternativy, jako je například sdílení bytu s dalšími lidmi, hledání bydlení v méně atraktivních lokalitách nebo hledání jiného typu bydlení.

Důležitým faktorem je také inflace. Pokud se výše nájemného zvyšuje rychleji než mzdy a platy, může to znamenat, že stále více lidí si nemůže dovolit nájemné platit.

Průměrný index nájemného v ČR byl nejvyšší v roce 2019, kdy bylo za průměrný nájem bytu o velikosti 60 m2 nutné zaplatit 39,07 % průměrné hrubé mzdy v ČR. Na konci roku 2022 byl index o něco nižší, a to 38,84 %. V letošním roce se vzhledem k poklesu nájemného a růstu mezd očekává ještě nižší index nájemného. Nejnižší index za posledních 15 let byl v roce 2013 na úrovni 34 % a v roce 2021, kdy klesl na 35 %.

Růst mezd má velký vliv na výši nájemného. Pokud mzdy rostou, má to dopad na nájemné a naopak. To je vidět z grafu. V roce 2022 se tento trend trochu změnil, když se na růstu nájemného projevily vysoké úrokové sazby hypoték, a proto i přes zatím stále stabilní růst mezd nájemné vzrostlo. Srovnání je provedeno na základě dvanáctiměsíčního průměru nájemného a mezd.

Další statistiky o nájemném naleznete zde:

https://www.toplak.cz/ceny-pronajmu-bytu/

Zde získáte rychlý odhad výše nájemného:

https://www.toplak.cz/rozsah-sluzeb/pronajimatel/oceneni-pronajmu/

Přejít nahoru