Vývoj na realitním trhu od 16. března 2020 poté, co vláda zavedla mimořádní stav.

Podle informací od Deloitte a CenováMapa.org developerský trh prodejů bytů téměř zamrzl.

Nejviditelnější změna je na trhu nájemního bydlení, především v Praze, a to v centru a turistických částech. Zde lze zaznamenat početnou nabídku bytů z platforem krátkodobého ubytování. V Praze se z tohoto důvodu snížila průměrná cena nabízených pronájmů o více než 10 %. Počet nabídek nájemních bytů se v Praze zvýšil o cca. 70 %, což snížilo průměrné ceny nájmů.

 

U prodejů „second hand“ bytů není pokles tak výrazný a ceny zůstávají relativně stabilní. V Praze počátkem roku 2020 pokračoval víceletý růst cen. Rezervované zakázky z března a dubna, které budou uzavřené v květnu a červnu, ukazují mírný pokles průměrných cen na úroveň maximálních cen z roku 2019. Průměrná cena je cca. 80 tis. Kč za m2 bytu.

 

Mimo Prahu došlo již k mírnému poklesu cen na začátku roku a nyní opět sledujeme obnovený růst.

Ceny se již dostaly na historicky maximální průměrné cenu za m2 bytové plochy, cca. 38 tis. Kč za m2.

 

 

Podrobnější přehled, kde byl v roce 2020 nárůst a kde pokles, je vidět na mapě ČR.

Červená barva značí pokles a modrá nárůst

průměrných cen bytů za m2 v první polovině roku 2020,

v porovnaní s průměrem za celý rok 2019.

 

Z pohledu aktivity na trhu se ale počet prodejních transakcí snížil o cca. 15 %. Část poklesu je v důsledku situace na trhu a část způsobila vláda neprofesionálním oznámením možnosti zrušení daně z nabyti nemovitých věcí.

 

Pro prodávající je také důležitá informace, že čas počítaný ode dne rozhodnutí k prodeji do ukončení transakce, se prodlužuje. Nejkratší průměrný prodejní čas byl v roce 2017 109 dní. Od té doby se každoročně prodlužuje. Dnes se musí čekat na dokončení prodeje bytu více než 116 dnů. V tom je započítán i čas čekaní na převod v katastru nemovitostí, což je obvykle více než 25 dnů.