Služby prodávajícím

Prodej nemovitosti je náročnou obchodní transakcí, která se skládá z několika procesních kroků a vyžaduje poměrně složité právní operace.

Spoluprací s profesionálním realitním makléřem můžete celý proces značně urychlit, dosáhnout nejvyšší možné prodejní ceny a ušetřit si velké množství starostí.

Vyberte si certifikovaného realitního makléře

Nezávislé průzkumy ukazují, že ti, kteří využijí služeb zkušených realitních makléřů, prodají svou nemovitost za vyšší cenu a v kratší době než ti, co si ji prodávají sami.

Odhad ceny nemovitosti 

Prohlídka Vaší nemovitosti je podmínkou pro profesionální servis. Při odhadu prodejní ceny hraje roli nejenom nemovitost jako taková (stáří, stav a vybavení), ale i okolí (občanská vybavenost, dopravní obslužnost) a aktuální nabídka nemovitostí k prodeji v dané lokalitě.

Jak odhadnout skutečnou cenou nemovitosti

 • Nabídka nás odpoutá od našeho původního záměru?

210 let př.n.l. čínský velitel Xiang Yu vedl své vojenské jednotky přes řeku Yangtze, aby zaútočil na armádu dynastie Qin. Po nočním odpočinku na břehu řeky, vojáci ráno zděšeně zjistili, že jejich lodě hoří. Při hašení lodí zjistili, že je zapálil sám jejich vůdce Xiang Yu. Velitel jim vysvětlil, že bez lodí nemají jinou možnost než jít bojovat a bitvu vyhrát nebo zemřít. Svým činem se velitel Xiang Yu příliš dobře nezapsal do historie, ale zapříčinil, že jeho armáda vyhrála 9 bitev za sebou a rozdrtila dynastii Qin. Čin je zajímavý proto, že se jedná o antitezi obvyklého lidského chování. Zpravidla si ponecháváme zadní vrátka. Kupujeme si dům s více pokoji, vybavení na zahradu, bazén, atd., ale jen pro případ, že bychom tyto věci mohli v budoucnu potřebovat. Asi si to neuvědomujeme, ale při každém takovémto rozhodnutí se něčemu jinému odříkáme. Na základě takovéhoto rozhodnutí jsme ochotni přeplatit hodnotu nemovitosti, ale pak při jejím prodeji očekáváme, že kupující ocenění danou nemovitost ze stejného úhlu pohledu.

 • Stanovení ceny poptávkou a nabídkou

Důležitým faktorem na trhu s nemovitostmi je působení nabídky a poptávky. Pokudv dané lokalitě nabídka převyšuje poptávku, ceny nemovitostí klesnou. Pokud bude v dané lokalitě větší poptávané množství nemovitostí, ceny budou růst.

 • Iracionální hodnocení nemovitostí

Na základě výzkumů z poslední doby je prokázáno, že jak při nákupu tak i při prodeji je rozhodování jedince mnohem více ovlivňováno emocemi, intuicí a dalšími, pro klasické ekonomické teorie, irelevantními vlivy. Bylo by skvělé, kdybychom dokázali přesně změřit, jak si užíváme například náš nový dům. To by nám pomohlo se lépe rozhodnout, zda si danou nemovitost koupit nebo zda ji prodat. Bohužel v životě to tak nebývá. Lepšího výsledku dosáhneme, když zkusíme vnímat své transakce očima nezúčastněného člověka.

Důvod 1: Obvykle připisujeme příliš velkou cenu věcem, které vlastníme a máme spojeny s určitými etapami a zážitky během našeho života. Máme tendenci se zamilovat do každé věci, kterou vlastníme. Ještě než se rozhodneme svojí nemovitost prodat, vzpomeneme si na báječné zážitky, které jsme v ní prožili. Všichni si tak vytváříme citové pouto k tomu, co máme.

Důvod 2: Zaměřujeme se na to, co můžeme ztratit, a ne na to co můžeme získat. Když prodáváme náš milovaný dům, vidíme vše, o co přicházíme, ale už mnohem méně vnímáme to, co získáme. Proto často požadujeme nereálné ceny. Averze vůči potencionální ztrátě nás často dožene k nesprávným rozhodnutím.

Důvod 3: Mylně předpokládáme, že ostatní vidí obchodní případ v stejném světle jako my. Čím více námahy vkládáme do získání majetku, tím silnější pouto si k němu vytváříme. Vlastnická pýcha je přímo úměrná úsilí, které jsme investovali do pořízení majetku. Reklamní průmysl také vytváří „Virtuální vlastnictví“ – představujeme si, že musíme vlastnit takovýto dům, což ovšem zvýší jeho hodnotu. V době nákupu jsme ochotni nadhodnotit cenu za něco co „musíme mít“.

Na omyly spojené s vlastnictvím není žádný lék. Všude kolem nás je mnoho pokušení, která slibují, že nám prudce zvýší kvalitu života. Vždy chceme větší dům nebo lepší sekačku na trávu.

Příprava nemovitosti k prodeji

Ještě před tím, než nabídnete svou nemovitost k prodeji, je důležité důkladně ji připravit a co nejvíce zvýšit její atraktivitu pro ptenciálního kupujícího. Nemovitost by měla působit čistě a neosobně, aby umožnila zájemci vytvořit si vlastní představy o možném budoucím využití či zařízení. Zahrady u rodinných domů by měly být udržované. Při fotografování nemovitosti pro marketingové účely doporučujeme odstranit osobní předměty či rodinné fotografie. Zákon č. 318/2012 Sb. vyžaduje, aby prodávající před prodejem zajistil průkaz energetické náročnosti budovy, tzv. PENB.

Uzavření zprostředkovatelské smlouvy

Pečlivě Vás seznámím s podmínkami spolupráce. Jestliže dojde k dohodě, uzavřeme spolu zprostředkovatelskou smlouvu. Ta zajišťuje serióznost průběhu obchodní transakce, obsahuje dohodnuté podmínky a zakládá oprávnění nemovitost nabízet a jednat se zájemci. Smlouva je uzavřena na určitou dobu (např. 3 měsíce) a záleží na vás, jestli ji budete chtít prodloužit.

Prodejní prezentace nemovitosti

Zpracujeme profesionální prezentaci vaší nemovitosti pro její marketing a pro jednání se zájemci. Prodejní prezentace obsahuje veškeré obecné, ale i technické informace o vaší nemovitosti, fotodokumentaci, půdorysy a další případné dokumenty či informace.

Zalistování nemovitosti 

Po podepsání smlouvy o zastoupení je vaše nemovitost vložena do interního systému RE/MAX a následně pak inzerována na všech významných realitních portálech (např. Sreality.cz, reality.cz,…). V momentě, kdy je vaše nemovitost vložena do systému, začne se párovat se všemi odpovídajícími poptávkami z celé sítě RE/MAX a je automaticky odesílána všem potenciálním zájemcům prostřednictvím e-mailu.

Prohlídky 

Než přivedu první zájemce, musí být nemovitost na prodej připravena. Již po podpisu smlouvy doporučím co s nemovitostí udělat (vymalovat, odvézt nábytek, využít různých doplňků), abych ji nejlépe připravil na prodej. Vždy zvažujeme poměr cena a výkon, tedy jestli se případná investice do úpravy nemovitosti před prodejem vyplatí. V prodeji více než jinde platí, že klient se rozhoduje prvních 20 sekund, jestli Vaši nemovitost koupí či ne. Vyberu pouze vhodné zájemce o prohlídku nemovitosti na základě jejich kritérií a finančních možností. Tím šetřím váš čas i soukromí.

Prodejte nemovitost pomocí aukce

Prodat nemovitost za nejvyšší možnou cenu na trhu a za nejlepších možných podmínek? Jak?

Řešením je působ prodeje Vaší nemovitosti formou aukce. Ta má pro klienta 3 základní výhody:

NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ CENA PRO PRODÁVAJÍCÍHO – každý zájemce může podat v listinné podobě kanceláři RE/MAX nebo elektronicky přes aukční systém svou nabídku a kupujícím se stane zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou.

TRANSPARENTNOST –  vše se koná dle pravidel aukce. Mechanismus této jedinečné služby připravil RE/MAX spolu s advokáty.

BEZ STAROSTÍ PRODÁVAJÍCÍHO – veškerý servis a aukce je v rukou společnosti RE/MAX a prodávající se může těšit na nejvyšší možnou prodejní cenu.

Rezervační smlouva 

V případě, že se zájemce za dohodnutých podmínek rozhodne pro koupi vaší nemovitosti, uzavírá rezervační smlouvu (dohodu o složení blokovacího depozita). Na jejím základě zájemce skládá rezervační poplatek. Nemovitost je tak pro zájemce rezervována a smluvní strany mají čas na přípravu Kupní smlouvy a případně na vyřízení financování. RE/MAX nabízí kupujícímu službu RE/MAX Hypotéka, což může rovněž ovlivnit rychlost prodeje.

Kupní smlouva a další smlouvy

Kupní smlouva, Kupní smlouva o převodu vlastnictví jednotky, Dohoda o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu – Smlouva, na základě které dochází k převodu vlastnictví z prodávajícího na kupujícího. K přechodu vlastnického práva dochází zápisem do Katastru nemovitostí, k převodu družstevního podílu dochází okamžikem doručení Dohody o převodu orgánu bytového družstva.

Úschova kupní cení

K podmínkám bezpečné úschovy peněžních prostředků smluvně garantované RE/MAX advokátními kancelářemi patří:

 • Dvojí kontrola:
  Minimálně dvojí kontrola výplaty a autorizace plateb.
 • Jedinečný účet:
  Každá transakce má jedinečný samostatný účet, nedotknutelný vůči třetím osobám (např. exekutorům).
 • Informovanost:
  Při jakékoli transakci na účtu úschovy zasílá banka automatickou informaci o transakci, kterou advokátní kancelář předává všem účastníkům smlouvy a s jejich souhlasem také příslušnému makléři. Před provedením každé výplaty jsou smluvní strany informovány o splnění podmínky k výplatě peněžních prostředků z účtu úschovy.
 • Rychlost výplaty:
  Výplata peněžních prostředků z účtu úschovy je při splnění podmínek provedena nejpozději do tří pracovních dnů.
 • Prověřená dokumentace:
  V souvislosti s úschovami se používá standardizovaná a prověřená dokumentace dle požadavků RE/MAX.
 • Pojištění:
  Advokátní kancelář má uzavřené pojištění odpovědnosti advokáta.

Prodej

Poté, co smluvní strany podepíší všechny potřebné smlouvy, zajistím jejich podání na Katastrální úřad, nebo jejich předložení družstvu. Uschovateli předložím potřebné dokumenty, na základě kterého je vám uvolněna kupní cena.

Předání nemovitosti

Budu s Vámí až do předání nemovitosti. Standardem služeb je asistence u předání nemovitosti, příprava předávacího protokolu a převod energií u dodavatelů.

Uvažujete o prodeji nemovitosti

a rádi byste věděli, jaká je její tržní cena?

Získejte tržní odhad ceny vaší nemovitosti.

Pokud se chcete poradit o případném prodeji vaší nemovitosti a chcete za ni získat tu nejvyšší možnou cenu, neváhejte se na nás obrátit.