Velký přehled vývoje cen bytů v České republice pro 1. pololetí 2024. 

Ceny bytů v České republice prošly v posledních letech výraznými změnami.

Tento článek přináší podrobný přehled cenového vývoje, zahrnující roční, pololetní, čtvrtletní a měsíční srovnání. Analyzuji ceny bytů podle velikosti a porovnávám je s průměrnými cenami v různých regionech, zejména v Praze, Brně a krajských městech.

Roční vývoj cen bytů (2020-2024, do června 2024)

Praha:

 • V roce 2020 byla průměrná cena bytu 5,6 milionu Kč.
 • V roce 2022 dosáhla průměrná cena vrcholu 7 milionu Kč.
 • V roce 2024 průměrná cena dosáhla 7,2 milionu Kč.

Brno:

 • V roce 2020 byla průměrná cena bytu 4,5 milionu Kč.
 • V roce 2022 cena stoupla na 6 milionu Kč.
 • V roce 2023 cena poklesla na 5,4 milionu Kč, ale v roce 2024 se opět zvedla na 5,9 milionu Kč.

Krajská města bez Prahy:

 • V roce 2020 byla průměrná cena bytu 3,4 milionu Kč.
 • V roce 2022 stoupla na 4,4 milionu Kč.
 • V roce 2023 cena poklesla, ale v roce 2024 průměrná cena dosáhla 4,2 milionu Kč.

Mimo krajská města:

 • V roce 2020 byla průměrná cena bytu 2,2 milionu Kč.
 • V roce 2021 stoupla na 2,9 milionu Kč.
 • V roce 2024 průměrná cena dosáhla 3,0 milionu Kč.

 

Pololetní vývoj cen bytů (2020-2024)

 • Praha: První pololetí 2024: průměrná cena 7,2 milionu Kč, což je o 300 000 Kč méně než první pololetí v roce 2022 a o 200 000 Kč méně než druhé pololetí 2023.
 • Brno: První pololetí 2024: průměrná cena 5,9 milionu Kč, což je o 800 000 Kč méně než první pololetí v roce 2022 a o 300 000 Kč více než druhé pololetí 2023.
 • Ostatní mimo Prahu, Brno a okolí: První pololetí 2024: průměrná cena 3,1 milionu Kč, což je o 100 000 Kč. méně než první pololetí v roce 2022 a o 200 000 Kč více než druhé pololetí 2023.

 

Měsíční vývoj cen bytů v roce 2024 (průměr za červen)

 • Praha: 6,9 milionu Kč, o 300 tisíce Kč méně než v lednu, maximum 7,5 milionu Kč v květnu.
 • Brno: 5,6 milionu Kč, o 500 tisíce Kč méně než v lednu, maximum 6,7 milionu Kč v březnu.
 • Krajská města bez Prahy: 4,3 milionu Kč, ▶︎ stejně jako v lednu, maximum 4,5 milionu Kč v únoru.
 • Ostatní mimo krajská města: 3 milionu Kč, o 200 tisíce Kč více než v lednu, maximum 3,1 milionu Kč v dubnu.
 • Průměr Česká republika: 4,4 milionu Kč, o 100 tisíce Kč více než v lednu, maximum 4,7 milionu Kč v březnu.

Měsíční vývoj cen bytů za m² plochy v roce 2024 (průměr za červen)

 • Praha: 118 tis. Kč za m², o 6 tisíce Kč více než v lednu.
 • Brno: 99 tis. Kč za m², o 6 tisíce Kč více než v lednu.
 • Krajská města bez Prahy: 72 tis. Kč za m², o 6 tisíce Kč více než v lednu.
 • Ostatní mimo krajská města: 48 tis. Kč za m², ▶︎ stejně jako v lednu.
 • Průměr Česká republika: 73 tis. Kč za m², o 7 tisíce Kč více než v lednu.

 

Vývoj cen bytů za m² plochy v roce 2024 podle velikosti (průměr za červen)

Byty do 61 m²:

V ČR:

 • Praha: 131 tis. Kč za m², o 9 tisíce Kč více než v lednu.
 • Brno: 113 tis. Kč za m², o 11 tisíce Kč více než v lednu.
 • Krajská města bez Prahy: 85 tis. Kč za m², o 10 tisíce Kč více než v lednu.
 • Ostatní mimo krajská města: 50 tis. Kč za m², o  1 tisíc Kč méně než v lednu.
 • Průměr Česká republika: 73 tis. Kč za m², o jeden tisíc Kč více než v lednu.


Byty nad 61 m²:

V ČR:

 • Praha: 103 tis. Kč za m², ▶︎ stejně jako v lednu.
 • Brno: 80 tis. Kč za m², o 1 tisíc Kč více než v lednu.
 • Krajská města bez Prahy: 59 tis. Kč za m², o 2 tisíce Kč méně než v lednu.
 • Ostatní mimo krajská města: 46 tis. Kč za m², o 2 tisíce Kč více než v lednu.
 • Průměr Česká republika: 64 tis. Kč za m², o 3 tisíce Kč více než v lednu.

Proč 61 m²? 

V České republice se medián velikosti prodávaných bytů pohybuje kolem 61 m², což znamená, že ½ prodaných bytů je v kategorii do 61 m² a druhá polovina v kategorii nad 61 m². Rozdíly v jednotlivých krajích jsou minimální.

Kolísavý vývoj cen.

V posledním roce a půl se ceny v České republice pohybovaly téměř jako vlny na moři, ale s rostoucí tendencí. Musíme si uvědomit, že se jedná o absolutní ceny, které nejsou očištěny o inflaci.

Co z těchto grafů není vidět.

V posledních měsících rostou ceny zejména

 • malých bytů do 40 m² a
 • menších bytů v novostavbách, které se přeprodávají.

To je patrné zejména v Praze. Cena malých bytů v novostavbách v Praze vzrostla na 181 tisíc Kč za m², naopak ceny větších bytů v novostavbách jsou na úrovni 127 tisíc Kč za m².

Novostavbě do 61 m²

Novostavbě nad 61 m²

Při porovnávání dnešních cen s cenami v roce 2022 a dříve je třeba mít na zřeteli, že kumulativní inflace od té doby činila více než 20 %. To znamená, že dnešní nižší ceny jsou prakticky minimálně o dalších 20 % znehodnoceny, než jak to vypadá.

Závěr

Data ukazují, že ceny bytů v České republice dosáhly svého vrcholu v roce 2022, poté následoval pokles, ale v roce 2023 a 2024 se ceny opět zvýšily. Důvody tohoto vývoje zahrnují:

 • Zvyšující se poptávku po bytech,
 • Stabilizaci ekonomické situace po turbulentním roce 2022,
 • Snížení úrokových sazeb, které zvýšilo dostupnost hypoték.

Přesto, že nabídky cen stále rostou, realizační ceny začaly klesat, což naznačuje možné budoucí další snížení cen.

To se projevuje především v tom, že větší byty určené k bydlení vlastníků s větší mírou zlevňují a menší byty zdražují.

V dalších obdobích bude zajímavé sledovat, zda se tento trend potvrdí.

Brzy se můžete těšit na analýzu dalších typů nemovitostí a nájemného.

Velmi mi pomůže, když ohodnotíte mé analýzy hlasováním na: