Realizované ceny bytů v roce 2016 ve vybraných částech Prahy v Kč za m2