Ceny bytů nepřestávají růst

Realizace prodejních cen starších bytů ve II. čtvrtletí v porovnání s předchozím čtvrtletím ukazuje, že mezičtvrtletní nárůst cen bytů v ČR je až 8 % a v Praze 4 %.

Meziroční nárůst cen bytů v ČR a v Praze se stále drží na historickém maximu a to mezi 25 % až 32 %.

Průměrná cena bytu za čtvereční metr aktuálně dosahuje v ČR už 71 tis. Kč a v Praze 122 tis. Kč.

Proč je takový narůst cen?

V posledních 20 letech se zvýšil počet obyvatel v ČR o 600 tis. Přírůstky/úbytky obyvatel vznikají převážně stěhováním, tzn. že se více lidí přistěhovalo za prací do ČR než odstěhovalo. To mělo a má okamžitý vliv na poptávku bydlení.

Za stejné období se postavilo skoro 700 tis. nových bytů a domů k bydlení. Současně se však zvýšil i počet neobydlených bytů, a to přibližně o 300 tis. bytů. Jedná se o byty, ve kterých nikdo trvale nebydlí. Celkem je takto evidováno už přes 600 tis bytů a domů. Většinou se využívají k rekreaci, nebo jako druhý byt v rodině. Některé byty jsou neobyvatelné (9 %), jiné se zase používají k pronájmu, avšak v těchto jednotkách není nikdo hlášen k pobytu. Ve skutečnosti je tedy přírůstek nových bytů za toto období pouze cca 400 tis.

Za posledních 20 let se výrazně změnil v ČR i způsob života. Větší počet dospělých bydlí samostatně nebo odděleně. Také došlo k nárůstu rozvedených párů. To vše ještě více zvyšuje poptávku po bydlení.

Výborný vývoj ekonomiky v posledních 20 letech, navýšení počtu osob, které vydělávají a celkem vyšší příjmy jednotlivců způsobily nárůst sumy peněz, která leží neinvestovaná na bankovních účtech. Aktuálně mají domácnosti v bankách uloženo přes 3 264 miliard Kč. To je stejná částka jako byly příjmy státního rozpočtu za poslední dva roky. Před 20 lety činila ta suma jen 827 miliard Kč.

Za posledních 20 let se také výrazně navýšily dluhy domácností, a to z cca. 170 miliard Kč na 2 109 miliard Kč. Převážně se jedná o hypoteční úvěry na bydlení. Hypotéky představují až 1 574 miliard Kč z celkového dluhu. Zadlužení domácností výrazně převyšuje vklady v bankách. Čistě teoreticky, pokud by se splatily všechny dluhy domácností, tak zůstane v bankách pořad neuvěřitelných 1 178 miliard Kč. Do toho nejsou započítány vklady a dluhy v nebankovním sektoru. To vše zvyšuje poptávku po nákupu nemovitostí, jako velmi bezpečnou, protiinflační investici.

Během pandemie bylo za poslední dva roky uzavřeno celkem rekordních 1 115 miliard Kč hypotečních úvěrů, ale čisté zadlužení se navýšilo jen o 284 miliard Kč. V této částce už je započítaná splátka anuit. Za toto období se prodalo celkem cca. 250 000 nemovitostí k bydlení v celkové hodnotě cca. 1 110 miliard Kč. Celková efektivní zadluženost koupených nemovitostí je po dvou letech jen 25 %. Aktuální celková zadluženost všech nemovitostí v ČR je 9 %. 

Aktuální informace:

 • Počet bytů v bytových domech a rodinných domech: cca. 5 milionů jednotek
 • Celková hodnota nemovitostí k bydlení: cca 16 000 miliard Kč
 • Celková hodnota hypotečních úvěrů na nemovitosti k bydlení: 1 574 miliard Kč
 • Celková zadluženost všech nemovitostí v ČR: 9 %
 • Státní dluh ČR ke konci roku 2021: 2 470 miliard Kč
 • Celkové příjmy státního rozpočtu ČR za rok 2022: 1 613 miliard Kč
 • Počet hypotečních úvěrů ke konci roku 2021: 1 122 181
 • Průměrný zůstatek dluhu na jeden hypoteční úvěr ke konci roku 2021: 1,4 mil Kč
 • Počet prodaných nemovitostí k bydlení za 20 let: cca. 2,2 milionů jednotek
 • Doba, za kterou se v průměru prodají všechny nemovitosti: 37 let
 • Průměrný vklad v bankách na obyvatele v ČR: cca 0,3 milionů Kč

Vzhledem k výše uvedeným informacím a aktuálnímu vývoji, není důvod k poklesu cen nemovitostí v blízké budoucnosti.

Další aktuální informace o vývoji cen bytů naleznete na:

https://www.toplak.cz/ceny-bytu/

Líbil se Vám můj článek? Zde mě můžete podpořit: