Pozemek 11.668 m2, Lhota, Dolní Břežany

Pozemek o výměře 11.668 m2 v katastrálním území Lhota u Dolních Břežan.

Pozemek hraničí s pozemky, které jsou zastavěny rodinnými domy a je ve stávajícím územním plánu klasifikován jako plocha smíšená nezastavěného území s upřesněním na zemědělskou, rekreační nepobytovou a přírodní funkci.

Pozemek je rovinatý, s výhledem do krajiny na západ. Nachází se v samém sousedství kulturní památky Hradiště a keltského oppida Závist. Na pozemek je přístup z asfaltové veřejné komunikace, kde vedou cyklostezky a turistické trasy, které spojují Dolní Břežany a Zbraslav přes archeologické centrum keltského oppida.

Na pozemku lze umisťovat stavby a zařízení pouze pro zemědělské účely a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

Cena: 5 600 765 Kč