Návratnost z nájmů

Kolik procent ročně v porovnání se současnou hodnotou nemovitosti teoreticky získáte z pronájmu nemovitosti. Nájemné je aktuální průměr pro nové obchody. Nájemné nezahrnuje zálohy a další poplatky splatné z pronájmu. Stejně tak se od nájemného neodečítají náklady, které majiteli vznikají při vlastnictví a údržbě nemovitosti, jako je fond oprav, pojištění, správa, daně, účetnictví a podobně.

Návratnost z nájmů: