Refinancování hypotéky – pojem, který se poslední roky skloňuje stále častěji. 

Pryč jsou časy, kdy úroková sazba hypotečních úvěrů atakovala hranici 5 %! Dnes již můžete sjednat hypotéku s úrokem od 1,59%! A to je lákadlo, kterému se jednoduše nedá odolat. Jak snížit měsíční splátky? Odpovědí může být refinancování hypotéky.

Víte, kdy začít vyjednávat a kdy podepsat novou smlouvu?

4 měsíce před koncem fixace

Refinancování hypotéky byste měli začít řešit zhruba 4 měsíce před koncem fixačního období. V první řadě je důležité najít a shromáždit všechny potřebné dokumenty, které budete k refinancování potřebovat. Mezi tyto dokumenty například může patřit:

 

  • Potvrzení o příjmu
  • Stávající smlouvu a hypotečním úvěru
  • Vyčíslení zůstatku úvěru
  • Fotografie současného stavu nemovitosti
  • Číslo účtu, kam by nová banka měla prostředky zaslat
  • Nabývací titul k nemovitosti
  • Datum předčasné splátky původního úvěru
  • Výpis z katastru nemovitostí
  • Souhlas původní banky s přistoupením nové banky na druhé místo v zástavě (je potřeba k čerpání hypotéky)

Potvrzení s vyčíslením aktuální dlužné jistiny a příslušenství k úvěru (je potřeba až k čerpání hypotéky)

Tip: Co se týče odhadu nemovitosti, některé banky akceptují původní odhad, některé budou vyžadovat odhad nový. Někde dokonce můžete narazit na situaci, kdy banka odhad jiného, než vlastního odhadce neakceptuje.

3,5 měsíce před koncem fixace

Nyní nastává čas na kontaktování stávajícího bankovního domu. Oznamte mu svůj záměr a požádejte o nový návrh smlouvy a upravení stávajících podmínek (doba splácení, výše úroků).

3 měsíce před koncem fixace

Právě teď je nejvyšší doba na průzkum trhu a konkurence. Jakmile budete mít v ruce návrh stávající banky, srovnejte jej s návrhy ostatních konkurenčních bankovních domů a nebojte se vyjednávat. Uvidíte, že se sazbou pohnete o nějakou tu desetinku. Chcete-li mít jistotu nejvýhodnější hypotéky, kontaktujte mně.

2 měsíce před koncem fixace

Vraťte se do banky, u níž máte hypoteční úvěr stále veden, a seznamte ji s nabídkami konkurence. Uvidíte, že podmínky, které vám nyní nabídne, budou někde úplně jinde, než na začátku. Možná dokonce dospějete k závěru, že refinancování hypotéky nakonec nebude vůbec nutné.

1,5 měsíce před koncem fixace

Nebudete-li spokojeni s nabídkou banky, vyžádejte si od ní souhlas s přistoupením nové banky na druhé místo v zástavě a příslib výmazu zástavního práva k nemovitosti. S poskytnutím dokumentů by banka neměla dělat žádné zbytečné průtahy.

1 měsíc před koncem fixace

Bance oznamte své finální rozhodnutí. Zároveň oslovte novou banku, u níž hodláte refinancovat, vyplňte novou žádost a dodejte veškeré potřebné doklady, které byste již měli mít u sebe. Po podepsání úvěrové smlouvy vás bude čekat podání zástavní smlouvy do katastru nemovitostí a potvrzení vinkulace pojištění nemovitosti od dané pojišťovny.

3 týdny před koncem fixace

Nyní je na řadě pouze podepsání nové smlouvy, kterou doručíte bance, jež má refinancování na starosti. V tuto chvíli můžete požádat o čerpání úvěru. Zhruba do 30 dnů by pak měla původní banka podat návrh na výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí.