Pozastavení splácení hypotéky?

Podrobné informace k možnosti odkladu splátek v souvislosti s výskytem koronaviru:

  • v tabulce jsou aktuálně dostupné informace k možnosti odkladu splátek,
  • pokud nám některá banka informace zatím nezaslala, je v tabulce uveden alespoň odkaz na stránky banky, kde jsou obecné informace k odkladu splátek (pokud je tato informace na webových stránkách zveřejněná),
  • většina bank ještě na řešení odkladu splátek pracuje.
Banka Podmínky odkladu Zápis do registrů Kontakt pro zaslání žádosti Poplatky
Hypoteční banka / ČSOB Hypoteční banka prosí klienty, aby zatím o odklad splátek nežádali, připravují řešení.
Oficiální zpráva z webu HB: https://www.hypotecnibanka.cz/odklad-splatek/
Česká spořitelna Posouzení na základě žádosti U klientů, kteří řádně splácejí a k datu žádosti nebudou v prodlení, banka nepošle do registru negativní informaci o odložených splátkách nebo restrukturalizaci. online žádost:
https://www.csas.cz/…zeni-splatek
zdarma
Česká spořitelna nebude v průběhu odkladu účtovat žádné úroky ani poplatky. Odložení je nastaveno na 3 měsíční splátky bez možnosti změn. Pokud má klient sjednáno pojištění schopnosti splácet, pak za něj Česká spořitelna bude po tuto dobu pojištění platit.
Komerční banka Posouzení na základě žádosti. Pokud klient není v prodlení se splácením, nebude mít odklad negativní dopad do registrů. Žádost online na:
https://www.kb.cz/…zeni-splatek
do poznámky vždy uvádět číslo úvěrového účtu
zdarma
Po dobu odkladu nebude klient platit žádné splátky, úvěr však bude po tuto dobu úročen a tyto úroky budou zaplaceny po skončení doby odkladu v rámci pravidelných splátek. Zde naleznete nejčastější otázky a odpovědi: https://www.kb.cz/…zeni-splatek#…
Raiffeisenbank Individuální posouzení Řeší se individuálně žádost online na:
https://www.rb.cz/…zeni-splatek
Řeší se individuálně
Vše se bude řešit individuálně.
Sberbank individuální posouzení Pokud klient nebudete v době podání žádosti v prodlení se splácením závazku bez negativního zápisu do registrů. Klient zašle žádost na email: ecl@sberbankcz.cz zdarma
Odklad až na 5 následujících měsíců.
Bude realizováno pro splátky nejdříve od 1. 4. 2020, žádost musí vždy podat samotný klient.
UniCredit Bank UniCredit Bank bude klienty, kteří požádají, kontaktovat a navrhne nejlepší možné řešení. Bez negativního záznamu v registrech v případě, že není klient v prodlení se splácením. online formulář: https://www.unicreditbank.cz/…splatek.html  zdarma
Požadavek na odklad splátky je nutné zadat nejméně 15 dní před datem splátky. Nejdříve je možné odložit splátky za měsíc duben 2020.
Úvěr bude po dobu odkladu splátek nadále úročen, tzn. že klient po dobu odkladu nebude splácet nic, o naběhlé úroky se pak navýší zůstatek, resp. prodlouží doba splatnosti.
Equa bank Individuální posouzení Není reportováno jako restrukturalizace. Žádost emailem, na call centru, na pobočce, přes poradce zdarma
Pouze odklad splátek jistiny, Equa bank pracuje na možnosti odkladu celých splátek.
mBank Zatím není informace. Bez záznamu restrukturalizace Přes pobočku zdarma
Odklad jistiny i úroků, ale ne pojistného, mBank pracuje na mobilní aplikaci podání žádosti.
Doplňující informace obdržíme v týdnu od 23. 3. 2020.
Wüstenrot Individuální posouzení bez zápisu do registru žádost pošle klient/poradce na: sprava.uveru@wuestenrot.cz
do předmětu uveďte číslo úvěru
připravují individuální přístup
Jedná se pouze o odklad splátky jistiny, úroky klient hradí dále.
Moneta Money bank Pokud klient zaplatil 1. splátku a úvěr byl sjednán před 13.3.2020. Bez záznamu do registrů online formulář:
https://www.moneta.cz/odklad-splatek
zdarma
Úvěr se bude dále úročit, ale úroky se nebudou inkasovat.
Odklad splátek možný jen v případě anuitně splácených hypoték s ukončeným čerpáním.

* poslední aktualizace 27. 3. 2020

Na co se připravit při žádosti o odklad splátek

Je nutno poznamenat, že odklad splátek není automatický a banky budou nejspíše každou žádost individuálně posuzovat, některé více a jiné méně přísně. Připravte si tedy dokumenty dokazující vaši sníženou platební schopnost. Většinu agendy kolem odkladu splátek bude nejspíš možné vyřídit online.

Odklad splátek v současné době podporuje nejen ČBA (Česká bankovní asociace), ale také ČNB (Česká národní banka). Na odklad splátek také logicky může navazovat poskytnutí úvěru, ať už z vládní pomoci COVID úvěrů, nebo komerčního z vaší banky. To je varianta především pro podnikatele.

„Klienty, kteří mají o odklad splátek zájem, ČBA prosí o trpělivost – v rámci českého bankovnictví se jedná o bezprecedentní krok, který je nutné vyladit jednak uvnitř jednotlivých bank, tzn. nastavit procesy a systémy, jednak také s ČNB, aby tyto kroky a nastavení nebyly v rozporu se zákony a pravidly bankovního dohledu, který ČNB provádí.“ tisková zpráva ČBA.

Jak odklad splátek hypotéky funguje?

Pokud klient využije odkladu splátek, v praxi to zpravidla znamená, že se mu posune kalendář splácení a tím se tedy prodlouží i splatnost úvěru. Rozhodně tedy není třeba se obávat, že např. po uplynutí tříměsíčního odkladu bude klient muset zaplatit 3 měsíční splátky ve dvojnásobné výši nebo něco podobného. Jedná se zkrátka o způsob, jak krátkodobě ulehčit přetíženému rodinnému rozpočtu.

Tento vstřícný krok bank ve stávající situaci oceňujeme a vývoj pro Vás pečlivě sledujeme.