Vývoj trhu rezidenčních nemovitostí v ČR v roce 2023

Rok 2023 byl v oblasti nemovitostí v České republice zajímavým obdobím, které přineslo několik důležitých změn a tendencí na trhu. Dovolte mi, abych vás stručně informoval o klíčových událostech a aktuální situaci na realitním trhu, a to včetně pohledu na rok 2024.

1. Vysoké úrokové sazby a ceny nemovitostí:

Vysoké úrokové sazby úvěrů na bydlení a rostoucí ceny nemovitostí vedly v roce 2023 ke zpomalení trhu. Po poklesu cen v roce 2022 jsme v roce 2023 zaznamenali dominanci kupujících. Nabídka však zůstala omezená, což zabránilo výraznějšímu snížení cen. Inflace a růst mezd také ovlivnily cenový vývoj.

Takto vypadaly ceny bytů v minulosti za dnešní nákupní hodnotu koruny.

Jedná se o 20% pokles reálné hodnoty bytů za 2 roky. V nominálním vyjádření asi 6 %.

Za deset let vzrostla reálná hodnota bydlení o 85 %, mzdy o 15 % a nájmy o méně než 10 %.

Možná právě teď je ideální doba pro nákup nemovitostí.

2. Hypotéky:

Statistiky ČNB naznačují nárůst objemu nově poskytnutých hypoték. To je dáno tím, že klienti si postupně zvykají na současné úrokové sazby, uvědomují si, že bytovou otázku nelze odkládat donekonečna, a také tím, že stále více prodávajících je ochotno slevit ze svých vysokých nároků.

Stále však přírůstek dluhu na bydlení klesá méně než inflace. V konečném důsledku je celkový dluh všech za byty a domy reálně nižší a nižší.

3. Ceny nemovitostí v České republice:

Ceny bytů se vrátily na úroveň z před dvou let. V posledním čtvrtletí roku 2023 ceny vzrostly téměř o 3 % oproti předchozímu čtvrtletí, s průměrnou cenou za metr čtvereční kolem 71 tisíc Kč.

V Praze je průměrná cena bytu 7,4 milionu Kč, což je téměř stejná cena jako na vrcholu trhu na začátku roku 2022. To je dáno tím, že kupující volí větší byty. Průměrná cena za m2 se od té doby snížila přibližně o 25 tisíc Kč.

Průměrná cena bytů mimo Prahu a Brno a okolí byla 49 tisíc Kč za metr čtvereční.

4. Rok 2024:

Podle mého názoru rok 2024 nejspíše nebude rokem levných hypoték a výborných cen nemovitostí. Ceny zůstanou stabilní nebo budou mírně růst. V některých segmentech a lokalitách dojde také k poklesu cen. To vše ve srovnání s realizovanými cenami, nikoliv s tím, co vidíme v nabídce. Úroveň nabídky je do značné míry ovlivněna tím, co se obecně píše, a samozřejmě tím, co se nabízí. V nabídce se totiž zobrazuje nemovitosti které nebyly prodány.

Vždy si nejprve u skutečného odborníka ověřte, jaké jsou aktuální realizované ceny na trhu, nikoliv nabídky. To je důležité jak pro kupující, tak pro prodávající.

Chcete-li se dozvědět více o aktuálním stavu na realitním trhu, doporučujem navštívit internetové stránky na

https://www.toplak.cz/ceny-bytu/