OPATŘENÍ COVID II.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a poplatníkům platícím daň z nabytí nemovitých věcí, jejíž splatnost nastane ve lhůtě pro podání daňového přiznání v období od 31. 3. do 31. 7., se promíjí pokuta za opožděné podání daňového přiznání, pokud bude daňové přiznání podáno do 31. 8., a dále úrok z prodlení za podmínky, že dojde k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí nejpozději dne 31. 8. 2020.