Daň z nabytí nemovitých věcí

OPATŘENÍ COVID

Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a poplatníkům platícím daň z nabytí nemovitých věcí, jejíž splatnost nastane ve lhůtě pro podání daňového přiznání v období od 31. 3. do 31. 12., se promíjí pokuta za opožděné podání daňového přiznání, pokud bude daňové přiznání podáno do 31. 12., a dále úrok z prodlení za podmínky, že dojde k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí nejpozději dne 31. 12. 2020.

Zrušení daně z nabytí bude potvrzeno až v září

V současné době Parlament projednal vládní návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se zpětným použitím pro vklady povolené katastrem nemovitostí od 1.12.2019. Senát jej 12.8.2020 vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy a definitivně bude potvrzeno až v září.

Důvodem pro vrácení zákona Senátem jsou legislativně-technické změny související se snížením maximální částky odpočtu hypoték.