Do konce ledna je nutné podat přiznání k dani z nemovitých věcí

Po období vánočního klidu je se začátkem nového roku spojeno mnoho povinností. Mezi ně patří i nutnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí.

Koho se tato povinnost týká,
jak postupovat,
co neopomenout a
jak si celý proces co nejvíce ulehčit?

Kdo má povinnost podat přiznání?

Přiznání k dani musí podat každý, kdo v roce 2018 získal nemovitost a je jedno, zda ji koupil, dostal darem nebo zdědil. Povinnost se týká i nemovitostí, u kterých proběhla zásadní změna, mezi něž řadíme například kolaudaci, vynětí z půdního fondu, způsob užívání stavby, přístavbu či výměru pozemku aj. Všechny tyto změny totiž ovlivňují výpočet výše daně. Nezapomeňte proto tuto změnu včas ohlásit! Jelikož se daň z nemovitých věcí za daný rok platí vždycky předem, podává se přiznání za rok 2019 do konce ledna 2019. Nejzazší termín tedy je 31.1.2019.

Kdo daň platí?

Daň z nemovitých věcí platí člověk, který je majitelem nemovitosti k prvnímu lednu příslušného roku (tj. 1.1.2019).

Do kdy je nutné daň zaplatit?

Daň je nutné zaplatit do konce května 2019, možnost je zaplatit částku i ve dvou dávkách, do konce května a listopadu (s výjimkami pro zemědělce). Přiznání k dani z nemovitosti se podává pouze jednou, následující roky pak už finanční úřad posílá složenky s vyměřenou daní na vlastníka nemovitosti automaticky. Po prvním podání už tedy nemusíte na tuto povinnost myslet.

Kde mohu přiznání vyplnit a podat?

Ozvěte se! Konzultaci mate zdarma.

 

Nastavte si upozornění přes e-mail

Pokud chcete mít jistotu, že na daň nezapomenete ani následující roky, kdyby například nedorazila složenka poštou, můžete si požádat o zasílání výzvy k úhradám přes e-mail. Formulář si stáhnete na tomto odkazu.