Vývoj cen nemovitostí v roce 2020 z křišťálové koule

Neumím sice věštit z křišťálové koule, ale i tak se Vám pokusím nastínit jaký by mohl  být trend v dalším období.

Již jsme něco obdobného zažili během hypotéční krize v roce 2009. Tedy i teď bychom mohli očekávat stejný vývoj.

Nejdříve Vás, majitele nemovitostí, musím uklidnit, že i když vypadá dnešní situace špatně, ceny nemovitostí nikdy panicky rychle neklesly.  

Co se teď stane?

Už předchozí zkušenost z recese v roce 2009 nám naznačila, že trh se zpomalí, ochladí, a že se přestane spekulovat. Začne se řešit čistě bytová potřeba. Na trhu zůstane více nemovitostí a méně koupěschopných, což znamená, že bude větší výběr nemovitostí pro koupěschopné zájemce než tomu bylo doposud. Není už prostor na další růst cen a začne stagnace.

V době stagnace cen je ten, co potřebuje prodat a nutně získat peníze z prodeje nucen svoji cenovou nabídku zvýhodnit, na což samozřejmě čeká koupěschopný zájemce. Trh se proto nezastaví, pouze se zpomalí a nemovitosti, které bude potřeba prodat, budou prodány za nižší cenu.

Po nějaké době se situace opět uklidní a všechno se vrátí k obvyklému obchodovaní.

Vývoj cen bytů za posledních 20 let:

Aktuální informace o vývoji cen nemovitostí do března 2020 naleznete na:

Ceny bytů

Ceny bytů

Ceny domů

Ceny domů

Ceny chat a rekreačních objektu

Ceny chat a rekreačních objeku

Návratnost nájmů bytů

Výnos z nájmů bytu

Ceny pozemků

Ceny pozemků

Ceny pronájmů bytů

Ceny pronájmů bytů

Ceny pronájmů domů

Ceny pronájmů domů

Ceny garáži

Ceny garáži

Návratnost nájmů domů

Návratnost nájmů domů

Pronájem kanceláří

Pronájem kanceláří