Vývoj cen nemovitostí v roce 2020 z křišťálové koule

Neumím sice věštit z křišťálové koule, ale i tak se Vám pokusím nastínit jaký by mohl  být trend v dalším období.

Již jsme něco obdobného zažili během hypotéční krize v roce 2009. Tedy i teď bychom mohli očekávat stejný vývoj.

Nejdříve Vás, majitele nemovitostí, musím uklidnit, že i když vypadá dnešní situace špatně, ceny nemovitostí nikdy panicky rychle neklesly.  

Co se teď stane?

Už předchozí zkušenost z recese v roce 2009 nám naznačila, že trh se zpomalí, ochladí, a že se přestane spekulovat. Začne se řešit čistě bytová potřeba. Na trhu zůstane více nemovitostí a méně koupěschopných, což znamená, že bude větší výběr nemovitostí pro koupěschopné zájemce než tomu bylo doposud. Není už prostor na další růst cen a začne stagnace.

V době stagnace cen je ten, co potřebuje prodat a nutně získat peníze z prodeje nucen svoji cenovou nabídku zvýhodnit, na což samozřejmě čeká koupěschopný zájemce. Trh se proto nezastaví, pouze se zpomalí a nemovitosti, které bude potřeba prodat, budou prodány za nižší cenu.

Po nějaké době se situace opět uklidní a všechno se vrátí k obvyklému obchodovaní.

Vývoj cen bytů za posledních 20 let:

Aktuální informace o vývoji cen nemovitostí do března 2020 naleznete na:

Ceny bytů

Ceny bytů

Ceny domů

Ceny domů

Ceny pronájmů bytů

Ceny pronájmů bytů

Ceny pronájmů domů

Ceny pronájmů domů